Web บัวหิมะอื่นๆที่น่าสนใจ

posted on 12 Sep 2009 22:33 by kefirthailand
  •   เว็ปนี้เจ้าของได้บัวหิมะไปจากคุณเจี๊ยบ ตอนนี้ก็แจกต่อไปเรื่อยๆ เนื้อหาต่างๆน่าสนใจมากและมีทั้งผลการใช้บัวหิมะกับตัวเองอ้างอิงเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน ลองเข้าไปอ่านได้โดย คลิกที่นี่ค่ะ หรือเข้าโดยตรงที่นี่ http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=alliaskofyou&date=02-09-2009&group=4&gblog=1