ต้องการแจกหรือนัดรับบัวหิมะ คลิกที่นี่ ค่ะ 

สอบถามพูดคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบัวหิมะ(ห้องเก่า) คลิกที่นี่ค่ะ

 สอบถามพูดคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบัวหิมะ(ห้องใหม่) คลิกที่นี่ค่ะ

วิธีการเลี้ยงบัวหิมะ คลิกที่นี่ค่ะ

-------------------------------------------------------------------

 เนื่องจาก blog จำกัดการแสดงความคิดเห็นแต่ละ Entry ได้เพียง 1000 comment ทำให้ห้องเก่าจบที่หน้า 21 พอหน้า 22 จะเปิดไม่ได้เปิ้ลเลยขอเปิดห้องพูดคุยเพิ่มมาอีก Entry เพื่อให้เพื่อนๆสามารถพูดคุยกันต่อไปได้ค่ะ

 

 

โครงงานบัวหิมะน่าอ่าน

posted on 16 Sep 2009 14:23 by kefirthailand

 

ต้องการแจกหรือนัดรับบัวหิมะ คลิกที่นี่ ค่ะ 

สอบถามพูดคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบัวหิมะ คลิกที่นี่ค่ะ

วิธีการเลี้ยงบัวหิมะ คลิกที่นี่ค่ะ


___________________________________________

 

เรื่องราวของบัวหิมะน่าสนใจมาก เปิ้ลได้มาจาก http://www.krualisara.com/toy3.htm ขอนำมาใส่เป็นข้อมูลให้อ่านกันข้างล่างค่ะ

 

 

 

:: ปฎิบัติโครงงาน ::

การผลิตโยเกิร์ตจากเชื้อคีเฟอร์

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและความเป็นมา

          ปัจจุบันคนเราหันมาใส่ใจเรื่องของ สุขภาพ กันมากขึ้น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จึงเป็นสิ่งสำคัญของทุกคน โยเกิร์ต คือ 1 ในอาหารที่คนนิยมรับประทาน เนื่องจาก โยเกิร์ต เป็นอาหารที่ดีต่อ สุขภาพ แถมยังช่วยทำให้คนเราอายุยืนอีกด้วยโยเกิร์ตทำมาจากนมที่หมักโดยการเติมเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดี ที่จัดอยู่ในจำพวก "โพรไบโอติก" ซึ่งจะเปลี่ยนน้ำตาลนม(แลคโตส) เป็นกรดแลคติก นมจึงเปลี่ยนสภาพเป็นกึ่งเหลวกึ่งข้น มีรสเปรี้ยวคล้ายนมบูด   การกินโยเกิร์ตมีส่วนช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ชนิดดีให้ระบบลำไส้ได้

ยังไม่นับกับกรรมวิธีดูแลผิวพรรณและเส้นผมอีกหลากหลายสูตรซึ่งมักจะนำโยเกิร์ตเข้าไปเป็นส่วนผสมสำคัญ จากประโยชน์สารพัดอย่างของโยเกิร์ต  ผู้ที่เอาใจใส่ต่อสุขภาพก็มักจะมีโยเกิร์ตติดบ้านไว้เสมอ

ดังนั้นทางกลุ่มจึงคิดที่จะทำโยเกิร์ตเพื่อมีไว้ใช้ในบ้านโดยไม่สิ้นเปลืองเงิน   เพราะราคาโยเกิร์ตตามท้องตลาดในปัจจุบันอยู่ราวๆกระป๋องละ  12-15 บาท   ทางกลุ่มจึงศึกษาวิธีการทำโยเกิร์ตจากเอกสาร    หนังสือ  ตำรา   วารสาร  และอินเตอร์เน็ต  พอสรุปได้ว่าโยเกิร์ตสามารถทำขึ้นใช้เองได้  และทำได้หลายวิธี   แต่วิธีที่สะดวกและน่าสนใจวิธีหนึ่งคือการทำโยเกิร์ตจากเชื้อบัวหิมะธิเบต หรือ คีเฟอร์ ( Kefir )   ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับ เห็ด และ ยีสต์     นมหรือโยเกิร์ตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบัวหิมะนี้   จะมีรสและกลิ่นเปรี้ยว ซึ่งไม่ใช่นมบูด แต่มีกระบวนการย่อยสลายเหมือนกับการบูดของอาหาร ต่างกันที่จุลินทรีย์ที่ใช้หมักบัวหิมะนี้ เป็นจุลินทรีย์ที่ดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย กินแล้วไม่ท้องเสีย  อีกทั้งยังสามารถนำมาพอกผิวหน้าทำให้ผิวนุ่มขึ้น   

ดังนั้นทางกลุ่มจึงคิดว่าควรศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อคีเฟอร์ว่าจะมีการเจริญเติบโตได้ในสภาวะแบบใด  ทำอย่างไรจึงจะสามารถขยายให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อให้สามารถทำโยเกร์ติให้มาก   และมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ต่อไป

จุดประสงค์

1.       เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อคีเฟอร์  ระหว่างการเลี้ยงด้วย นมวัวพาสเจอร์ไรต่างฉลากสินค้า

2.       เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อคีเฟอร์  โดยใช้นมวัวที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไร  สเตอร์ริไร 

3.       เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อคีเฟอร์กับระยะเวลาที่เหมาะสมในในการเจริญเติบโต

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า

ขอบเขตประชากร   เชื้อคีเฟอร์

ขอบเขตเนื้อหา     การศึกษาการเจริญเติบโตของคีเฟอร์ที่ใช้ทำโยเกิร์ต

 ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

การทดลองตอนที่ 1   เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อคีเฟอร์ที่ใช้ทำโยเกิร์ตระหว่างการ

เลี้ยงด้วยนมวัวที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรต่างฉลากสินค้า

ตัวแปรต้น            เชื้อคีเฟอร์

ตัวแปรตาม           การเจริญเติบโตของเชื้อคีเฟอร์

ตัวแปรควบคุม    น้ำนม   ควบคุมในเรื่องใช้นมพาสเจอร์ไรสลากสินค้าชนิดเดียวกัน  ปริมาณ

น้ำนมที่ใช้เลี้ยง   ภาชนะที่ใช้เลี้ยง   ระยะเวลาที่ใช้เลี้ยง

การทดลองตอนที่   2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อคีเฟอร์  ที่ใช้ทำโยเกิร์ต

โดยใช้นมวัวที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไร  และนมวัวที่ผ่านกระบวนการสเตอร์ริไร 

ตัวแปรต้น            เชื้อคีเฟอร์

ตัวแปรตาม           การเจริญเติบโตของเชื้อคีเฟอร์

ตัวแปรควบคุม    น้ำนม ที่ใช้ทั้งนมพาสเจอร์ไรและสเตอร์ริไรเป็นสลากสินค้าชนิดเดียวกัน  ปริมาณที่ใช้เลี้ยง   ภาชนะที่ใช้เลี้ยง   ระยะเวลาที่ใช้เลี้ยง

การทดลองตอนที่   3  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อคีเฟอร์กับระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักให้เป็นโยเกิร์ตพอกหน้าที่มีกลิ่นและรสที่พอเหมาะ